Tekening terreininrichting en tarievenlijst Klimaatgarant beschikbaar

De tarieven van Klimaatgarant zijn bekend voor de huur of koop van de bodembron en warmtepomp (met toebehoren) en het ontwerp voor de inrichting van het terrein is gereed. Daarnaast is de tekening beschikbaar waarop staat aangeven welke delen van het plangebied straks privé, mandelig of openbaar worden. 

U vindt de tarievenlijst en de tekeningen onder Downloads op deze website.

Het ontwerp voor de inrichting van het openbaar gebied is in goed overleg tussen de betrokken landschapsarchitect, de architect en de gemeente Utrecht tot stand gekomen. Het plangebied krijgt een hoogwaardige uitstraling met gebakken klinkers in de straat, in de stoep en in de parkeerhoven. Er wordt veel groen aangeplant, de bestaande watergang wordt verbreed en er worden een aantal speelplekken gemaakt met fraaie houten speeltoestellen.

Tevens is er nu een tekening beschikbaar waarop u kunt zien waar welke woning over welke parkeerplaats(en) beschikt. Er zijn parkeerplaatsen op het erf van de woningen zelf en parkeerplaatsen in de mandelige parkeerhoven.

Terug naar overzicht